balans

Praktische informatie:

Klachten:
Mocht u niet tevreden zijn over uw consult, dan vind ik het fijn om dat van u te horen. U kunt contact met mij opnemen of het klachtenformulier invullen. Mochten wij er samen niet uitkomen, kunt u bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie een klacht indienen. Via de koepelorganisatie NIBIG zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris uw klacht begeleiden. Als de klacht m.b.v. de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden tot een erkende Geschilleninstantie die een bindende uitspraak doet. Ik ben tevens aangesloten bij TCZ (Tuchtrecht)

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring:
Op alle behandelingen zijn de Algemene voorwaarden van mijn praktijk van toepassing.
Vanuit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ben ik verplicht om tekvermelden welke gegevens ik verwerk. Deze staan in de privacyverklaring.

Vergoedingen:
Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging voorKinesiologie (BvK), de koepelorganisaties RBCZ enNIBIG. Kijk op je polisvoorwaarden onder ‘alternatieve geneeswijzen’ of het consult ook door jouw verzekeraar vergoed wordt. Of kijk op de zorgwijzer. De kinesiologische (therapeutische) handelingen worden door mij uitgevoerd overeenkomstig de * kwaliteitsstandaard *.