groenten

Tarieven:


Consult (1 uur):             EUR 70,=

Betaling geschiedt giraal binnen 14 dagen na dagtekening factuur.

In het eerste consult doen we een uitgebreide intake en ik laat je kennismaken met het spiertesten.
Daarna starten we, als jij daar klaar voor bent, met de behandeling.

Het consult duurt een uur. Tijdens een behandeling zit of lig je op een behandeltafel. We werken aan bewustwording in de achtergronden en wat er het beste gedaan kan worden voor het herstel.

Het is voor jezelf fijn om makkelijk zittende kleding te dragen. Je hoeft je tijdens de behandeling
niet uit te kleden, maar je schoenen doe je wel uit.

 

Afhankelijk van uw verzekering kan de behandeling vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren afbellen.
Bij afwezigheid wordt het consult in rekening gebracht.

 

Tarieven vanaf 15 februari 2023.